Tags

, , , , , , , , , , , ,

Baza comună a ştiinţei, medicinei şi spiritualităţii

autor: Dr. J.J. Hurtak, Ph.D., Ph.D.

sursa: http://www.newparadigmjournal.com/Jan2010/commonbasis.htm

traducere în limba română de magicInsights

Cum în prezent asistăm la un moment în care converg multe căi de cunoaştere, dorim să afirmăm acum o bază comună a ştiinţei, medicinei şi spiritualităţii – iar această bază comună este o conştiinţă superioară, conectată cu ceea ce numim „întruparea de Lumină” sau Corpul de Lumină. Noi suntem un sistem deschis la capete şi nu suntem limitaţi în capacitatea noastră la a lucra doar cu corpul biochimic şi cu corpul psihochimic, ci suntem capabili să extindem acestei căi la ceea ce numim corpul eka de relativităţi plus şi minus, atât în această formă fizică, cât şi dincolo de ea.

Liniile axiatonale şi corpurile noastre multiple
Să recunoaştem mai întâi faptul că filosofia orientală şi ştiinţa viitorului se întâlnesc cu paradigma mai vastă a sistemului de curgere a energiei din corp şi din corpul cosmic care ne înconjoară. Hărţile stelare chinezeşti străvechi demonstrează în ce fel este conectat corpul uman cu sferele planetare şi dincolo de acestea. Există linii de energie uimitoare care traversează spaţiul – şi trebuie să înţelegem că aceste linii de energie sunt încapsulate chiar şi la nivelul elementar al frunzei unui copac. Savanţii sovietici din trecut au demonstrat, prin fotografia Kirlian, că, chiar şi după ce dintr-o frunză obişnuită este îndepărtat material organic, în termeni de câmp de energie luminoasă rămâne o frunză-fantomă întreagă, cel puţin pentru o perioadă iniţială de timp. Cu alte cuvinte, realitatea fizică este secundară structurii materie-energie.
În 1973, eu (Dr. J.J. Hurtak) am avut o experienţă de conştiinţă superioară şi am văzut cum funcţionează această energie pentru procesul nostru energetic de regenerare. Am scris în cartea mea, Cheile lui Enoch (The Keys of Enoch®) că la nivel celular are loc un proces de regenerare controlat de ceea ce eu numesc linii axiatonale, pe care le-am definit după cum urmează:
Linii vibraţionale care conectează niveluri de activitate electrochimică umană cu circuite astrobiologice care traversează sistemul solar şi sunt conectate cu sisteme stelare în rezonanţă. Liniile axiatonale conectează harta de acupunctură a sistemului biologic uman cu analogi astrobiologici superiori. (a se vedea Cheia 317).
Liniile axiatonale sunt câmpuri de energie existente, în tipare ce lucrează cu vibraţii acustice care parcurg corpul şi trec dincolo de acesta. Prin aceasta, corpul este întreţinut şi poate fi şi refăcut; prin aceasta, toate funcţiile corecte ale corpului pot fi restaurate şi accelerate; prin aceasta, corpul poate fi reconstruit, celulă cu celulă, moleculă cu moleculă, formă-gând cu formă-gând.
Liniile axiatonale fac parte dintr-un al cincilea câmp circulaţional care se întinde cu microtubulele sale nu numai prin celulele noastre, ci şi dincolo de corpul nostru. Noi suntem un Pom al Cunoaşterii umblător şi, mergând mai sus pe circuitele neuronale, realizăm că suntem un bioconvertor care prelucrează formele-gând de energie de la mintea universală, de la conştiinţa universală, de la „EU SUNT” universal.
Corpul uman este doar una dintre întrupările celor câteva vehicule de energie. În acest sens, noi facem parte dintr-un sistem energetic electromagnetic, după cum îl cunoaşte ştiinţa modernă, însă un sistem care este subordonat căilor circulatorii ale altor câmpuri şi niveluri de evoluţie, care se întind printre stele şi dincolo de ele. Lucru şi mai important, există un soi de „grădină” în ochiul minţii, care ne permite să ne interconectăm cu câmpurile de energie ale corpului şi să devenim bioconvertori conştienţi, conştienţi că suntem în permanenţă în contact cu energiile universului.
În aceasta ne recunoaştem caracterul multidimensional: nu suntem doar un corp electromagnetic, ci şi un corp epikinetic de vibraţie sonoră şi un corp de multiple relativităţi plus şi minus, corpul eka (a se vedea „Cele cinci corpuri/The Five Bodies”, J.J. şi D.E. Hurtak). În esenţă, noi avem ceea ce chinezii din vechime numeau „cele cinci corpuri Buddha”. Atunci când putem să lucrăm în mod activ cu ele, putem să atingem niveluri superioare de conştiinţă. Atunci suntem, practic, un vehicul al multor vehicule, un sistem de corpuri multiple care funcţionează la mai multe niveluri.

Sunet şi electrobiomagnetism
De asemenea, acum ştim că sunetul este peste tot, în jurul nostru. Gaura neagră din Perseus* este înregistrată ca rezonând sunetul La diez cu 5 octave sub „gama Do mediu”. Acesta nu este singurul sunet din spaţiu; savanţii au înregistrat sunete misterioase provenind de la aurora boreală din jurul planetei noastre, dezvăluind faptul că totul este vibraţie. Şi deşi este dificil să egalizăm perfect spectrul de frecvenţă al celulelor şi moleculelor cu acela al sunetului, multe încercări ale savanţilor şi ale artiştilor ne-au adus cu un pas mai aproape de a înţelege faptul că suntem o simfonie a creaţiei.
De asemenea, radiaţiile de lumină ale cosmosului, precum cele din Perseus, interacţionează cu sistemul nostru senzorial uman la nivel inaudibil. Eu cred că ne putem conecta la nivel subconştient cu aproximativ 80 de octave de vibraţii, deşi cele mai multe dintre ele nu sunt audibile. Fiecare set de 80 de octave este o vibraţie de radiaţii cosmice primare care se întrepătrund, radiaţii de rezonanţă înaltă, medie şi joasă, similare cu cele trei „guna” din sanskrită. În ultima vreme, după cum arată dr. Deamer şi Susan Alexander, sunt validate materialele din moştenirea orientală, dar şi cele provenite din investigaţiile moderne ale sistemului cu biohelix al ADN-ului.
Vedem cum corpul nostru face parte dintr-o simfonie de sunete ce poate fi amplificată de diferite sunete vibraţionale care ajung în neocortex, iar această perspectivă redefineşte toată ştiinţa post-Einstein. Acum ne dăm seama că această zonă superioară a neocortexului, utilizând atât funcţii ale emisferei stângi, cât şi funcţii ale emisferei drepte, poate activa puteri supra-mentale. Lucru şi mai important, vedem că sunetul poate să ne ajute să ne vindecăm, atunci când avem tiparul potrivit de frecvenţe. Sunetele sunt acolo, fac parte din structura universului – până la sunetele ADN-ului, care vibrează în corpul nostru.
Noi credem că până şi templele străvechi au fost create cu o rezonanţă anume, pentru a amplifica conştiinţa. Am făcut vaste cercetări şi testări de sunete în tot Egiptul şi în Yucatan, corelând tiparele de rezonanţă din străvechile structuri masive de piatră. Folosind frecvenţe joase, precum şi frecvenţe supersonice, corpul şi mintea noastră se pot acorda la alte realităţi. Aceste frecvenţe nu sunt numai măsurători para-fizice şi muzicale, ci şi moduri de a activa contactul efectiv cu niveluri de evoluţie paralelă. Suntem pregătiţi cu adevărat pentru a realiza faptul că suntem înconjuraţi de o inteligenţă superioară, care gândeşte şi evoluează. Practic, noi suntem diapazoane de energie, care funcţionează în cadrul unei grile planetare şi, în cele din urmă, în cadrul unei grile cosmice.
Cum funcţionează activarea sunetului în corpul nostru? Există mai multe puncte de rezonanţă, de la ADN-ul nostru (conform cercetărilor lui Susan Alexander) către celulele piramidale din creierul nostru. Celulele piramidale acţionează şi ca celule electro-cristaline, cufundate într-un strat neuronal de ţesuturi, care funcţionează ca un oscilator cu cristale lichide, reacţionând la diferite comenzi energetice/de lumină.
Noi am descoperit că în creierul nostru există întrerupătoare cu codificare biogravitaţională, care permit unui soi de reţea cristalină să elibereze ioni care induc curenţi la dendritele din jur. Astfel că avem în creier un sistem ca un biocomputer, care, atunci când este activat, ne duce dincolo de pauza sinaptică şi ne permite să experimentăm unde intense de energie. Dacă stăpânim cum trebuie aceste lucruri, putem să materializăm şi să dematerializăm lucruri în jurul nostru. Asta este, esenţialmente, definiţia conştiinţei superioare, care pare să fie cuantificată. Suntem capabili să materializăm şi să dematerializăm forme de structură, şi anume structură atomică. De asemenea, putem să proiectăm imagini energetice într-o altă minte prin toate formele de materie, prin proiecţie mentală. Şi toate acestea pot să funcţioneze independent de timp. Cu toate acestea, conştiinţa superioară este cea care produce modificările biologice la nivelul moleculelor şi atomilor şi care poate să modifice şi proteinele şi mineralele în alte forme. Ea poate să lucreze în funcţii lineare şi în funcţii non-lineare. Astfel, valoarea spaţiului şi timpului este percepută ca fiind cu adevărat arbitrară.
În unele persoane are loc o activitate electrică ce poate fi amplificată cu ajutorul unor câmpuri magnetice corespunzătoare. Atunci când ochii sunt deschişi, există o anumită activitate magnetică, iar când sunt închişi – o altă activitate magnetică. De fiecare dată când închideţi şi deschideţi ochii, activaţi un sistem magnetic, care este o mică demonstraţie a modificărilor simple care au loc în creier. Se pare că, atunci când emisfera stângă şi cea dreaptă sunt în echilibru, se poate activa acest câmp de energie şi se poate transmite un fascicul de lumină, literalmente ca o rază de laser biologică. Dacă adăugăm asta la frecvenţele şi la vibraţiile superioare, vom înţelege ceea ce strămoşii moştenirii noastre occidentale numeau activarea Gematriei – corpul interior de cunoaştere, prin sunete sacre.
Cercetările pe care le-am efectuat noi şi colegii noştri au arătat că anumite nume şi sunete activează la anumiţi indivizi puterea supermentală de a materializa şi dematerializa materia. Zona celui de al treilea ochi poate fi activată de anumite sunete. De asemenea, am descoperit că alte forme de viaţă, atât pozitive, cât şi negative, pot să rezoneze cu aceste sunete şi să se extindă în domeniul nostru.
Atunci când combinăm acest lucru cu o înţelegere a forţelor axiatonale, poate avea loc vindecarea localizată sau la distanţă. Unii vindecători din Mexic, Brazilia şi Filipine au reuşit să lucreze cu anumite sunete pentru a activa anumite părţi ale corpului. Folosind nişte camere foto speciale în Mexic şi Brazilia, dr. Puharich şi noi am putut să observăm radiaţii efective de lumină cum intră şi ies din anumite organe atunci când vindecătorii foloseau anumite forme muzicale.
Credinţa noastră este că aceasta implică o Imagine superioară şi o structură geometrică organizată, aflată în spatele stării noastre fizice de a fi. Aceasta ar demonstra faptul că avem un corp care a fot proiectat pentru a avea o rezonanţă şi o vibraţie de Lumină superioară, care poate să aibă acces la un tipar de conştiinţă superioară. Cu toate acestea, însăşi premisa că suntem un tipar Divin întrupat este pusă acum la încercare de clonarea umană. Deşi cercetările în domeniul celulelor stem adulte poate duce la multe rezultate pozitive în medicină, clonarea entităţilor şi manipularea formei lor elementare este cu totul altă chestiune. La nivel istoric, cei din vechime au avertizat cu privire la problemele legate de procesul de creare a unei entităţi complete prin clonare. Documentele egiptene, oracolele chinezeşti şi relatările popoarelor indigene din America Centrală şi de Sud ilustrează cu toatele că imaginea noastră este singulară şi că nu trebuie manipulată. Atunci când forţele inferioare au interferat cu linia genetică, aşa cum este descris în Geneză, Capitolul 6, ceea ce a rezultat au fost nişte produse groteşti. O fiinţă clonată poate să aibă aparenţa frumuseţii la suprafaţă, dar în multe cazuri, ea vesteşte într-un mod neînţelept un nivel diferit al speciei. Dacă tiparul este schimbat foarte mult, liniile axiatonale pot să fie deconectate permanent de la domeniul iniţial de conştiinţă.
Cu toate acestea, ingineria genetică are beneficii care se pot vedea în cercetările cu celule stem adulte. Din punctul de vedere al „medicinei regenerative” moderne (care este în acord cu electromedicina din Cheile lui Enoch), noi studii în Statele Unite arată, în conjuncţie cu cercetările în domeniul celulelor stem, că se pot creşte la loc degete de la mâini şi de la picioare şi se pot lipi la loc fracturi ale şirei spinării. Această regenerare are loc deoarece există o matrice în spatele corpului fizic, care este conectată cu liniile axiatonale. Astfel că asistăm la apariţia unui domeniu cu totul nou al medicinei, prin celulele stem adulte, care confirmă matricea superioară a vieţii.
În ce direcţie ar trebui să apucăm acum? Calea superioară este să recunoaştem că avem în stele o imagine superioară. Cu toate astea, mulţi preferă să se scurgă cu debriurile non-biodegradabile ale ştiinţei, care se limitează permanent la importanţa corpului de materie, fără a vedea corpul de energie din spatele său. Noi facem parte dintr-o Matrice Divină. În felul nostru, începem să descoperim că avem într-adevăr o Imagine Superioară.

metatron__s_cube_in_green_by_octo_pox-d5lnxvh