Tags

, , , , , , , ,

Intervenţia pe Pământ: O conştiinţă potrivnică interdimensională

Textul original: http://wakeup-world.com/2014/12/10/intervention-on-earth-part-1-an-interdimensional-opposing-consciousness/

Traducere de magicInsight

10 decembrie 2014

De Open

Autor contributor la site-ul Wake Up World

Intervention-on-Earth-Part-1-An-Interdimensional-Opposing-Consciousness-Copy

Trecerea planetei la nivelul de conştiinţă al densităţii a cincea a fost programată nu doar pentru continuarea evoluţiei Pământului, ci şi pentru ca noi să fim ocupați de o Conştiinţă Potrivnică ce a intervenit în calea de evoluţie naturală a acestei planete.

Acum, odată cu accelerarea procesului de trezire al omenirii, această Intervenţie începe să devină vizibilă. Deşi sufletele sunt încă sensibile la ceea ce până acum a fost un subiect tabu, “dezvăluirile” încep să apară peste tot. Eu am avut mai multe întâlniri îndeaproape cu această energie. Pe măsură ce un număr din ce în ce mai mare de oameni se deschid multidimensional, momentul pare să fie potrivit pentru a analiza  mai în profunzime în ce fel această conştiinţă restricţionează fiinţele umane şi ce putem face pentru a îi anula efectele.

“Greşeala” originară

Oare suntem singuri în univers? Este o întrebare care pune la încercare atât cele mai strălucite minţi, cât şi pe cele mai sceptice, făcând subiectul unei discuţii aparent nesfârşite şi uneori chiar ridicole. Astfel că vă rog să vă gândiţi la următorul lucru…

Noi trăim pe o planetă relativ mică, aflată într-un sistem solar relativ mic, într-o galaxie relativ mică, ce conţine miliarde de sisteme solare – galaxie care există într-un univers înţesat de galaxii, un univers multidimensional. Aşadar, ştiind aceste lucruri, vă întreb: oare e o nebunie să ne gândim că mai EXISTĂ şi alte forme sofisticate de viaţă, pe undeva? Sau e o nebunie să ne gândim că nu există?

Pentru mulţi dintre noi, pe măsură ce ne extindem multidimensional, discuţia s-a încheiat demult. Da, în mod cert EXISTĂ forme sofisticate de viaţă, care acţionează interdimensional. Le simţim peste tot, în jurul nostru, în câmpul energetic. Şi în mod cert, nu sunt deloc binevoitoare. Devine din ce în ce mai clar pentru un public din ce în ce mai larg că pe planetă are loc acum un soi de intervenţie de preluare a controlului.

Care sunt planurile asociate cu această intervenţie şi de unde provine ea? Care este scopul ei?

Conexiunea cu Conştiinţa Binevoitoare mi-a atras atenţia asupra a ceea ce eu numesc „greşeala originară”. Este vorba despre ceva care s-a întâmplat la începutul universului fizic în care conştiinţa a luat formă şi a devenit conştientă de sine şi capabilă să perceapă fluxul manifestării. Există o problemă aici. Pentru că, la acele frecvenţe superioare, manifestarea are loc cu viteza gândului, există riscul de a modela realitate înainte să se desfăşoare cu adevărat ceea ce este menit să se desfăşoare. Lipsa de încredere, controlul, „joaca de-a Dumnezeu”, interesul prea mare pentru material reprezintă pentru mine „păcatul originar” (metaforic vorbind; de altfel, singura „greşeală” este să nu înveţi nimic din asta).

Această dinamică a distorsiunii a creat un puternic efect karmic în tot universul manifestat, cu care trăim acum cu toţii: explorarea creaţiei divine, însă fără a fi prinşi în intenţii conduse de dorinţe.

Aceasta reprezintă o temă esenţială a creaţiei. Aici pe Pământ, ea se manifestă în povestea clasică a lui Adam şi Eva – ajungem să fim prea prinşi în fizic, pierduţi în consumarea mărului. Deja de ceva vreme, elemente ale comunităţii spirituale mainstream au fost prinse şi ele în încercarea de a manifesta „realităţi mai pline de abundenţă”, sau în a intenţiona şi a vizualiza ceea ce îşi doresc. Pentru mine, aceasta este în mod clar o reflexie a acestei „greşeli”, care se desfăşoară în tot universul manifestat. Această dorinţă latentă de control face foarte bine jocurile Intervenţiei. A venit vremea să analizăm mai profund acest lucru şi să dăm la o parte iluzia care ne învăluie.

O străveche rasă colonizatoare

Pe Pământ, universul a manifestat această oglindă karmică sub forma unei străvechi alianţe colonizatoare – o Conştiinţă Potrivnică – care a luat fiinţă în alte constelaţii din cosmos. Tiparul lor inerent este să colonizeze, să aplice curăţire etnică, să exploateze şi să controleze alte specii – aşa cum fac oamenii cu oile, cu porcii şi cu vitele. Lucrând pe furiş, în umbră, această rasă este foarte versată în tehnici avansate de amăgire. Pentru cei care doresc să analizeze şi să se avânte mai în profunzime, dincolo de negare, puteţi vedea efectele de undă chiar în cadrul societăţii noastre nedrepte şi bazate pe exploatare (această conştiinţă influenţează pe ascuns sfera de conducere din multe domenii, de la politică la afaceri).

Practic, societatea este atât de nedreaptă, de inechitabilă şi de distructivă pentru mediul nostru, încât ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva a fost făcută aşa cu dinadinsul. Cum ar putea să fie altceva decât o conspiraţie, dacă unu la sută din populaţie deţine cea mai mare parte din resurse, în defavoarea celorlalţi nouăzeci şi nouă la sută? Există oare un alt plan, unul de sinteză, pe care îl are în vedere Conştiinţa Potrivnică? Pentru mine există un singur răspuns: un „da” răsunător!

Considerându-se mai avansaţi şi având capacitatea să intervină aproape când vor, aceste fiinţe au modelat însăşi structura societăţii, arătând pentru specia umană cam tot atâta consideraţie câtă are industria alimentară pentru animale. Este o oglindă pe care suntem invitaţi cu toţii să o analizăm temeinic.

Omenirea nu este singură în univers şi deocamdată, într-un sens cosmic, este imatură. Ceea ce trebuie să digerăm acum – şi cu un sentiment de urgenţă – este că omenirea se confruntă cu o ameninţare gravă, o ameninţare la propria ei suveranitate şi libertate de fiinţe întregi. O păcătoasă alianţă inter-dimensională lucrează în spatele scenei, în umbră, trăgând sforile autorităţilor şi implementându-şi planul de hibridizare de noi forme fizice aici, pe Pământ. Deşi respinsă cu putere de Gaia, Intervenţia ET încă mai există foarte mult în câmpul energetic din jurul nostru – aceste fiinţe reprezintă „mecanismul” matricii în care trăim.

Deşi s-a speculat mult cu privire la scopul lor, care ar fi acela de a dobândi resurse importante precum aurul, acest lucru este doar în parte adevărat. Din experienţa mea directă, planul lor principal este acela de a sintetiza un vehicul fizic în care să se poată încarna aici, pe Pământ, care reprezintă un mediu foarte inconfortabil pentru forma lor interdimensională actuală. Homo Sapiens a fost o etapă din acel plan. Scopul lor pare să fie acela de a crea o specie supusă în mod subtil, care să poată fi controlată şi hibridizată mai departe. Cel puţin acesta este efectul care nu poate fi negat, iar în cadrul societăţii, planul acesta avansează pe zi ce trece.

Intervenţia este amorsată

Din fericire, există o gamă largă de energie cosmică ce se adună acum în jurul Planetei Pământ, pentru a aduce omenirii conştientizare, ca să înfrunte şi să doboare Intervenţia. Se transmite mesajul deliberat că astfel de comportamente de control şi manipulare nu mai au niciun viitor; realinierea cu sursa şi curgerea naturală este singurul mod de a dobândi pace durabilă şi de a fi în armonie cu viaţa.

M-am conectat în „eter” de mai multe ori cu elemente de conducere din dimensiunile superioare ale acestei Intervenţii şi observ că a avut loc în mod cert o realiniere la nivelurile superioare de conştiinţă. Reuşita a făcut ca acele elemente să se realinieze, iar acum ele par destul de blânde şi benigne. Cu toate acestea, la nivelurile inferioare încă mai există împotrivire care trebuie îmblânzită.

Intervention-on-Earth-Part-1-An-Interdimensional-Opposing-Consciousness-insert

Leopardul nu îşi schimbă blana peste noapte. Şi există multe straturi ale acestei intervenţii. Fiecare sistem de care am ajuns să depindem în societate este susţinut de această matrice energetică. Va dura ceva până când vom ajunge la multele straturi şi le vom descâlci, dar acum, conştiinţa binevoitoare îşi revarsă din plin energiile, iar oamenii pot să ajute şi ei, fiecare conectându-se cu sinele său superior şi lucrând pentru a îl întrupa pe deplin în viaţa de zi cu zi.

Aşadar, odată cu 2012 şi cu centrarea planetei în densitatea a 5-a, s-a creat momentul perfect pentru ca Intervenţia să înceapă să fie doborâtă – şi cel puţin o parte din Conştiinţa Potrivnică începe acum să plece, ceea ce este un semn foarte pozitiv. Dar încă mai sunt multe de făcut. Viitorul Pământului în 3D încă mai atârnă de un fir de păr. Această Intervenţie este întreţesută profund în psihicul uman şi fiecare persoană trebuie să o descâlcească individual, în procesul său de Înălţare.

Asumarea responsabilităţii depline

De asemenea, este vital să ne dăm seama că, deşi ar fi de înţeles să judecăm, să învinuim şi să proiectăm mânie, acest lucru ar fi în totalitate contraproductiv. Omenirea a atras această Conştiinţă Potrivnică tocmai din cauza incapacităţii de a accepta viaţa aşa cum este pe Pământ, fără a încerca să controleze, să manifeste, să colonizeze şi să industrializeze. Tocmai karma de neacceptare şi de lipsă de încredere a omenirii a atras această interferenţă. Este o oglindă a „greşelii originare” despre care am vorbit mai devreme, dar care se desfăşoară într-un mod foarte uman, de Adam şi Eva: devenim atât de captivaţi de manifestare – de materie – şi astfel, ne deconectăm de la spiritul veşnic.

Aşadar, oamenii sunt invitaţi să îşi ia soarta în propriile mâini şi să îşi asume responsabilitate deplină pentru aceasta, să se realinieze şi să meargă pe calea spirituală. Soluţia este Înălţarea. Deşi ADNul uman se poate repara în timp şi poate să evolueze la o formă nouă, pe Pământul 3D s-a creat o situaţie necorespunzătoare din punct de vedere al mediului. Soluţia Gaiei a fost să se centreze în 5D şi să îşi cureţe acum nivelul densităţii a treia.

Întrebarea este, cum poate să beneficieze omenirea de această realiniere şi cum poate să lucreze cu ea? Pe scurt, eu simt impulsul ca omenirea să se înalţe în densitatea a 5-a (aşa cum am subliniat în „Five Gateways”). În acest sens, o înţelegere mai cuprinzătoare a restricţionărilor care au fost impuse ar trebui să accelereze situaţia.

Implanturile energetice

Am prezentat tema implanturilor energetice în articolul … Removing Energy Implants. Cei mai mulţi dintre oameni, dacă nu toţi, au astfel de implanturi într-o măsură sau alta. Implantul „reptilian” afectează conştiinţa sistemului digestiv, legând-o de miezul „creierului reptilian” al omului. Prin acest implant în câmpul energetic se poate modela un plan de peisaj, în care sufletul se fragmentează şi se rătăceşte. Se creează un filtru de realitate iluzorie. Dezvoltăm comportamente şi dependenţe care, pentru că sunt atât de răspândite, sunt acceptate de cei mai mulţi drept normale. Omenirea a fost programată să accepte un comportament consumator exploatator care nu ne slujeşte nici nouă, nici eco-sistemelor naturale ale planetei noastre.

Din ce în ce mai mulţi oameni devin conştienţi de aceste implanturi, pe măsură ce îşi ridică vibraţia, îşi reintegrează sufletul şi, astfel, îşi dezvoltă sensibilitatea interioară. Implanturile se pot observa sub formă de dureri de cap, migrene sau „bâzâit” în urechi în timpul meditaţiei, un vârtej de energie de deconectare deasupra creştetului capului, o contracţie tensionată în plexul solar, impulsuri conflictuale care maschează atracţia autentică a sufletului şi tulburări de alimentaţie incongruente, ca să enumerăm doar câteva din simptomele principale. De aceea, de exemplu, atunci când păşim pe calea sufletului, simţim puternic îndrumarea de a posti, de a ne purifica în interior, pentru a ne putea creşte vibraţia, a ne mări sensibilitatea energetică şi astfel, să ne recăpătăm suveranitatea personală.

Lucru esenţial – odată ce deveniţi conştienţi de aceste implanturi, deja aveţi puterea să le îndepărtaţi. Lucrul acesta se petrece natural, dând ascultare vocii din ce în ce mai insistente a sufletului. Dacă urmăm calea purificării şi ne realiniem cu sufletul, vom ajunge la un punct la care entităţile nu mai pot fi susţinute în câmpul nostru. Odată ce vă daţi seama cum lucrează aceste entităţi, de obicei, aplicarea unei intenţii deliberate pentru a le îndepărta funcţionează de la sine. Tot ce aveţi de făcut este să vă deschideţi inima şi să primiţi ajutorul conştiinţei binevoitoare – mai ales din tărâmul angelic – şi să le cereţi acestor entităţi să plece. Cheia este să vă daţi seama că ele vor pleca atunci când suntem într-o asemenea stare de totală acceptare şi de absenţă a criticii, încât nici nu avem nevoie ca ele să plece. Astfel se rupe ataşamentul karmic. Are loc iertarea, iar entităţile nu mai au de ce să se ţină.

Ajutor cosmic

Din fericire, omenirea nu este singură în această călătorie măreaţă. Conştiinţa cosmică binevoitoare s-a adunat în forţă la acest moment esenţial, ca să ne ajute. Conştiinţa Cristică (nu cea de natură religioasă) se activează în inimile oamenilor. Este vorba de atracţia către un adevăr superior, către un sentiment de dreptate şi discernământ non-critic. Efectul acestei bunăvoinţe poate fi amplificat atunci când oamenii îşi transferă atenţia de la minte la inimă: când simt ceea ce urmează să se întâmple şi se aliniază cu acel lucru.

Omenirea a ajuns la o răscruce importantă în istoria sa. Viitorul multora atârnă de un fir de păr. Acum este momentul să ne scuturăm de amăgirile adormitoare ale trecutului. Indiferent ce ni s-a întâmplat până acum, oricine poate să angajeze intenţia interioară pentru a face acest lucru, poate să reuşească.

Procesul de înălţare este deschis pentru toţi cei care au curajul şi convingerea de a îl alege cu adevărat…

Să alegem Înălţarea

„A fost profeţită şi s-a vorbit de ea secole în şir. Este magică şi mistică. Pentru neiniţiaţi ar putea părea ceva fabulos şi ciudat, dar de fapt, îşi are rădăcinile în ţesătura cuantică a ştiinţei. Este ceva foarte obişnuit, extraordinar de obişnuit! Este Înălţarea noastră…”

Open

Alte articole scrise de Open:

Despre autor:

Open-150x150Openhand este numele pe care l-am dat noi Conştiinţei Binevoitoare a universului. Este energia care lucrează şi formează ţesătura vieţii, ajutându-ne să descâlcim blocaje karmice, să ne umplem sufletul şi, astfel, să devenim catalizatori ai evoluţiei spirituale. Openhand funcţionează ca o oglindă de sincronicitate, care ne dezvăluie ce anume ne trage înapoi şi cum putem să facem următorul salt în evoluţia noastră. Openhand Foundation lucrează în numele acestei energii şi ajută la împământarea prezenţei ei în acest tărâm.

Open poate fi contactat la OpenhandWeb.org şi la Facebook.com/OpenhandFoundation.

Imaginea principală: www.nethskie.deviantart.com

Imagine inset: Hardy (sursa necunoscută)

Advertisements